Social Icons

Isnin, 31 Ogos 2009

Falsafah Mentaliti Pelajar BerwawasanPembangunan pemikiran merupakan titik permulaan bagi seseorang pejar untuk menjana paradigma pengoperasian minda kearah lebih komprihensif. Menurut kamus dewan ,falsafah membawa maksud pengetahuan tentang pengertian-pengertian yang dianggap sebagai ilmu yang mendalam. dalam konteks ini ,kerialisasian falsafah amatlah bergantung kepada kekondusian maklumat secara total dan tidak lari daripada garisan kenyataan .Teknologi kefalsafahan yang sistemetik secara tidak langsung akan memepertingkat ketamadunan ilmu yang gemilang .

Sejarah kefalsafahan islam mencatat era kegemilangan ketamadunannya yang tersendiri melalui perkembangan ilmu falsafah yang jauh lebih moden daripada apa yang disangkakan malah sejak zaman junjungan baginda Rasulullah sudah lahir ramai ahli-ahli falsafah yang masyhur dalam syair seperti Hisham bin Abdul muthalib dan Harb bin Umayyah,kemudian ilmu falsafah terus menjalar ke zaman khulafah Ar-rasydin,Umayyah,Abbasiyah dan zaman-zaman seterusnya dengan melahirkan tokoh-tokoh falsafah nya yang telah mencipta suatu ketamadunan pemikiran yang tidak mampu digapai oleh masyarakat dunia ketika contohnya:Ibnu Sina memperkenalkan kepada menerusi ilmu kimianya .Khawarizmi dengan teori matematiknya dan Ibnu Rushd dengan falsafah perubatannya.


Keagungan pemukiran islam ketika itu telah menjulang kreadibiliti islam dan memartabatkan keilmuan islam dibawah petunjuk Al-Quran dan Sunnah sehingga berkembang pesat ke Eropah yang masih dizaman gelap .Implikasinya Eropah telah melalui zaman Renaissance dibawah pengaruh kefalsafahan tokoh-tokoh mujahid ini.


Faslasafah brperanan penting dalam membentuk keyakinan pelajar pada satu semangat yang jitu .melalui falsafah moden yang dijadikan sebagai subjek untuk mencapai sesuatu keagungan pemikiran pelajar akan bertambah ketahap maksimum.konotasinya pencernaan minda dapat dimaksimumkan untuk menghasilkan ilmu yang mantap .Perbendaharaan ilmu dalam minda pelajar akan lebih aktif dan akan merelevankan setiap usaha pelajar jika satu kefalsafahan yang mantap diletakkan sebagai pedoman pendidikkan .

Selain itu ,tahap kedinamikkan potensi seseorang pelajar akan membantunya mendomonasikan segala ilmu yang dipelajarinya kepada satu keyakinan yang jitu malah tidak mustahil kemantapan idea yang bernas diaduk dengan mental yang sentiasa positif mampu menjarakkan jurang perbezaan kefalsafahan dengan ilmu kajian biasa secara analitikalnya ,ketinggian kefalsafahan seseorang itu akan membantu nya mencipta satu ruang daya cipta yang tinggi untuk pemodenan negara .

Pelajar2 kosmopolitan kian menghampiri era globalisasi yang memerlukan mereka menyatupadukan seluruh pemikiran secara lebih komprihensif dan praktikal bukannya idea yang klise dan samasahaja setiap orang.Inilah peripentingnya kefalsafahan kepada setiap orang pelajar.keupayaan untuk mewujudkan satu pemikiran yang betul2 melambangkan ciri2 kefalsafahan amatlah bergantung kepada kecekapan seseorang itu menangkap segala maklumat disekelilingnya dan menterjemahkannya disistem pemusatan idea untuk dizahirkan .dengan ini berlakulah satu aliran pemusingan minda dalam diri pelajar untuk menginovatifkan kecanggihan idea dimata pena
Melalui ilmu kefalsafahan juga dapat meningkatkan prioriti seseorang pelajar untuk mencapai matlamat pendidikan negara yang ingin melahirkan lebih ramai cendekiawan bebakat dalm pelbagai bidang samaada kesusasteraan ,biokimia.Perubatan dan Kejuruteraan.melalui penggunaan komponen sastera diperingkat menengah yang diusahakan oleh kementerian pendidikan secara tidak langsung memupuk minda untuk melahirkan satu tingkat pemikiran yang secara logiknya tidak sesuai dengan umur sebegitu tetapi prinsip kefalsafahan ini tidak memerlukan syarat yang khusus.Setiap orang mampu mencapainya jikasetiap maklumat direlevenkan .Oleh sebab itu langkah pengenalan komsas ini memang tepat pada masannya untuk memfalsafahkan minda pelajar kearah kegemilangan pendidikan yang fleksibel.


Secara tunasnya,pelajar2 yang ingin menerokai seluruh pemikiran maklumat dengan lebih komprehensif mestilah mahir cara2 menggabungkan kefalsafahan dengan keintelekkan untuk mewujudkan satu daya perangsangan minda .Dalam aspek ini,kecemerlangan daya pembentukan falsafah yang progresif akan membantu seseorang pelajar itu untuk melahirkan mindanya yang sentiasa berfikir untuk maju.

by:asma fatimah

1 Komen:

  1. Falsafah mentaliti pelajar melahirkan pelajar berwawasan.sucssess dunia dan akhirat

    BalasPadam

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...